η μετακομιση με μια ματια

Η μετακόμιση είναι μια διαδικασία κουραστική όμως μπορεί να γίνει πολύ πιο ευχάριστη και εύκολη αντιμετωπιστεί σαν μια νέα αρχή και οργανωθεί σωστά!

η μετακομιση βημα-βημα

Στην μεταφορική Πατσίλης η εμπειρία μας είνα αυτή που μας επιτρέπει να κάνουμε την κάθε μετακόμιση μια απλή διαδικασία.

Οι Άνθρωποι της εταιρίας μας επισκέπτονται τον χώρο σας και γίνεται δωρεάν εκτίμηση του χώρου.

Αφού γίνει η εκτίμηση,ορίζεται το χρονοδιάγραμμα της εργασίας βάση των όποιβν αναγκών υπάρχουν και με γνώμονα την δική σας ευκολία.

Η μετακόμιση σας γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας .Στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ασφαλίζουμε τα αγαθά σας  σε γνωστή ασφαλιστική εταιρεία

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε ανάλογα με την περίπτωση είναι οι εξής:

  • Προμήθεια υλικών συσκευασίας
  • Ανυψωτικό μηχάνημα
  • Πακετάρισμα ρούχων σε ειδικά κιβώτια «ντουλάπες»
  • Πακετάρισμα εύθραυστων αντικειμένων
  • Συσκευασία ηλεκτρικών συσκευών
  • Συσκευασία επίπλων
  • Συσκευασία και μεταφορά πιάνου
  • Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών
  • Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση επίπλων
  • Πακετάρισμα διακοσμητικών